ಮೇಘ ಸಂದೇಶ / ಟ್ರೋಲ್ ವೀರರ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅವತಾರ – ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ

ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪರಂಪರಾಗತ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಈಗ ಆನ್ ಲೈನ್ ಎಂಬ ಅಮೂರ್ತ ಅವತಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿದೆ. ಟ್ರೋಲ್ ವೀರರು

Read more