ಹೆಣ್ಣು ಹೆಜ್ಜೆ/ ನ್ಯಾಯ-ಅನ್ಯಾಯಗಳ ಪರಾಮರ್ಶೆಯ ಹಿಂದೆ- ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ಪವಿತ್ರ

ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿರದೆ, ಅವುಗಳ ಸದುಪಯೋಗವಾಗುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಅಮ್ಮಂದಿರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಟ್ಟ ಏರದೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚದೆ ಇದು

Read more

ಹೆಣ್ಣು ಹೆಜ್ಜೆ/ ಸಹಜ ಆಗಬೇಕಾದ ಮುಟ್ಟು – ಮನಸ್ಸು- ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ಪವಿತ್ರ

ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ -ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮಹಿಳೆಯ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಆರೋಗ್ಯ- ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯ. ಮುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಧೋರಣೆ ಕ್ರಮೇಣ

Read more

ಕಾನೂನು ಕನ್ನಡಿ / ಪ್ರಸೂತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಹಿಳೆಯ ಹಕ್ಕು – ಡಾ.ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಮಹಿಳೆಯರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗುವ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ತಾರತಮ್ಯ ನೀತಿ. ಮಹಿಳೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೂ ಅವಳ ಮತ್ತು

Read more