Dowry

ಅಂಕಣ

ಕಾನೂನು ಕನ್ನಡಿ / ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ – ಡಾ.ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ನವೀಕೃತಗೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದರೆ ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಜಾರಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಚನ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ

Read More