ಕೊರೋನ ಕಥನ / ನೋವೇ ಉಸಿರಾಗುವಂಥ ಬದುಕು- ವಿಮಲಾ ಕೆ.ಎಸ್.

ಕೊರೋನ ಕಾಲದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿರುವ ರೀತಿ ಊಹಾತೀತ. ಇದಕ್ಕೆ ದೇಶವಿದೇಶಗಳ, ನಗರ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಇತಿಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ,

Read more

ಮಹಿಳಾ ಅಂಗಳ/ ಮನೆಕೆಲಸ ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಲಿ – ನೂತನ ದೋಶೆಟ್ಟಿ

ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕ ಒಂದು ಮನೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕದ ಕೊಟ್ಟ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವವಳು ಮನೆಕೆಲಸದವಳು. ಅವಳನ್ನು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ ಅನಾಗರಿಕ ವರ್ತನೆಯೇ ಸರಿ. ಈ

Read more