ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ದೇವಕಿ ಜೈನ್ ರವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ

ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಡಾ| ದೇವಕಿ ಜೈನ್ ರವರು ಬರೆದ  ‘Close Encounters of Another Kind – Women and Development

Read more