Darkness

Latestಕವನ ಪವನಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪದ

ದೀಪ ತಾ ಬೆಳಕ ತಾ – ವೈದೇಹಿ

ಅಲ್ಲೊಂದು ನೋವು ಇದೆ, ವೇದನೆಯ ಬಾವು ಇದೆ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿವೆ, ಭೇಷಜ ಕಾಲ ಕಣ್ತೆರೆದು ನೋಡೊಮ್ಮೆ, ಸುತ್ತ ಕತ್ತಲ ಕೋಟೆ ಕಿಂಡಿಯಿದೆ, ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ಬಾಗಿಲಿದೆ, ತೆರೆದಿಲ್ಲ. ದೀಪ

Read More