ಮಹಿಳಾ ಅಂಗಳ / ಆರೋಗ್ಯವೇ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಲಿ – ನೂತನ ದೋಶೆಟ್ಟಿ

ಆರೋಗ್ಯ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಆಹಾರ, ಆದಾಯ, ನಿದ್ರೆ, ನೀರಡಿಕೆಗಳಂತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ತಹತಹ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸೋಜಿಗದ ಸತ್ಯ.

Read more

ಕೊರೋನ ಕಥನ / ನೋವೇ ಉಸಿರಾಗುವಂಥ ಬದುಕು- ವಿಮಲಾ ಕೆ.ಎಸ್.

ಕೊರೋನ ಕಾಲದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿರುವ ರೀತಿ ಊಹಾತೀತ. ಇದಕ್ಕೆ ದೇಶವಿದೇಶಗಳ, ನಗರ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಇತಿಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ,

Read more

ಮೇ ದಿನ / ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬದುಕಿಗೇ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಕೊರೋನ

ಕೊರೋನ ಕಳವಳ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರೂ ಅಂದಿನ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದು ಉಣ್ಣುವ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ತಳಮಳಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಅಭದ್ರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕೂಲಿಗೆ ದುಡಿಯುವ

Read more