ಧೀಮಂತ ಮಹಿಳೆಯರು / `ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರೇಡಿಯೋ’ ನಡೆಸಿದ ಉಷಾ ಮೆಹ್ತ – ಆರ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಚರಿತ್ರಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಚಳವಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು

Read more