ಅಸಹಾಯಕ ತಾಯಿ – ನೂತನ ದೋಶೆಟ್ಟಿ

ಅವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳು. ಅದೊಂದು ಸಂಜೆ ನಾವು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡಬೇಕಾದ ಸಮಯ. ಆಗ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚೀರಾಟ ಕೇಳಿತು. ಅಲ್ಲಿ

Read more

ವಿಜ್ಞಾನಮಯಿ/ಉಳಿಸಿದ್ದು ಗಳಿಸಿದಂತೆ – ಸುಮಂಗಲಾ. ಎಸ್. ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ

ಇದು ಇಡಿ ಭೂಮಿಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಮಾನವನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಕ್ಷಮಯಾ ಧರಿತ್ರಿ ಎನ್ನುವ ಸ್ಲೋಗನ್ ಹಿಡಿದು

Read more

ಕಾನೂನು ಕನ್ನಡಿ/ಭರವಸೆಯ ತೀರ್ಪು: ನಗು ಬೀರಿದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು – ಡಾ. ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು, ಅವರನ್ನು ಅವರ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಲಿಖಿತ ಕಾನೂನಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟಂದ ಬದಲಾಗಿದೆ,

Read more