ವಿಜ್ಞಾನಮಯಿ/ ಹೀಗಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು- ಸುಮಂಗಲಾ ಎಸ್. ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ

ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲ ಉರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಫುಟ್‌ಪ್ರಿಂಟ್‌ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮನೆಯಿಂದ, ಅದೂ ಮನೆಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು ಇತ್ತೀಚಿನ

Read more