ಹಿಂದಣ ಹೆಜ್ಜೆ / ಸಸ್ಯವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮಾಳ್ – ತಿರು ಶ್ರೀಧರ

ಲಂಡನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅರಳುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹೂವಿಗೆ `ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮಾಳ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ! ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದೇ ದುಸ್ತರವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತಳೆದ ಜಾನಕಿ

Read more