ಹೆಣ್ಣು ಹೆಜ್ಜೆ/ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಹೇಳೆ ಸಿನಿ-ಮಾನಿನಿ! – ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ಪವಿತ್ರ

ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಣ – ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಏನು ಮತ್ತು ಎಂಥದು? ಅಪಾರ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಇರುವ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ

Read more

ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಪುರುಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೇ?

ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಪುರುಷಾಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕವೆಂಬಂತೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದರೆ ಸಿನಿಮಾ

Read more