ಪದ್ಮ ಪ್ರಭೆ/ ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಬಿ. ಜಯಶ್ರೀ- ಡಾ.ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಉಸಿರು ಮತ್ತು ಬದುಕಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಡಾ. ಬಿ. ಜಯಶ್ರೀ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯೇ ಅವರ ತವರು. ಅವರ ಆಟ ಪಾಠ ಬಾಲ್ಯ

Read more