ಚಿಂತನೆ/ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಮುರಿದ ಮುಳ್ಳು! – ಎಂ.ಆರ್. ಕಮಲ

ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಸರಿಯೇ, ತಾಯಿಯ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ಪೊಳ್ಳು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೇ ಬದುಕುತ್ತೀವಿ ಎಂದು ಹೊರಡುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ತಾಯಂದಿರು ಅಷ್ಟೇ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಯೌವನದ

Read more

ಮಹಿಳಾ ಅಂಗಳ / ಮಹಿಳೆಯರ ಆತ್ಮಕತೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ – ನೂತನ ದೋಶೆಟ್ಟಿ

ಆತ್ಮಕತೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ದುಃಖವೇ ಗೋಳಾಟವೇ ಸಂಘರ್ಷವೇ? ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ನೋವಿನ ಪಾಲಿಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವೇ? ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಬರೆವ ಆತ್ಮಕತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆಯೆ? ಮಹಿಳಾ

Read more