ಮೇಘ ಸಂದೇಶ / ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಂಬ ಲೋಕದ ಅಸಹ್ಯ- ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ

ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಆಗಸಕ್ಕೆ ಹಾರಿದರೂ ಅವಳ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಶೀಲದ ಮೇಲೆ ಅವಳ ಹೆಣ್ಣುತನವನ್ನ ಅಳೆಯುವುದರಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವಳ ಸಮ್ಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕಾಮುಕತನ

Read more

ಮೇಘಸಂದೇಶ/ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ತಂದ ಸಂಕಟಗಳು – ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಮೆರೆದ ಸಮಾಜವಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮದು? ಒಂದಷ್ಟು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ, ಗಂಡಿನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡೋ ಮೆರೆಸಿಕೊಂಡೋ ಹೋಗುವ ಕೆಲಸ

Read more