ಭವತಾರಿಣಿ – ಡಾ ಆನಂದ್ ಋಗ್ವೇದಿ

ಹೂ ಬಳ್ಳಿಯಲಿ ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ಕಂಡದ್ದು ಈ ಮುಗುಳು ; ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ. . . ಸಾಣೆ ಹಿಡಿದ ಮನದ ಮೊನಚಿನಂಚಲಿ ಮಿಂಚಿ ವೇದಿಕೆಯೇರಿದ ಕಾವ್ಯದುಲಿಗೆ –

Read more