Ambabai

Uncategorizedಹಿಂದಣ ಹೆಜ್ಜೆ

ಹಿಂದಣ ಹೆಜ್ಜೆ / ಅಂಬಾಬಾಯಿಯ ಅಪರೂಪದ ಡೈರಿ… – ಶಾಂತಾ ನಾಗರಾಜ್

೧೯೦೨ರಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಹರಿದಾಸ ಕವಯಿತ್ರಿಯಾಗಿ, ಪ್ರಚಾರಕಿಯಾಗಿ ದಾಸ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬರೆದ

Read More