Alchemy

Uncategorizedಚಿಂತನೆ

ಚಿಂತನೆ/ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಎಂಬ ಅಲ್‍ಕೆಮಿ ಲ್ಯಾಬ್ – ಡಾ. ಚನ್ನೇಶ್ ನ್ಯಾಮತಿ

ಉತ್ತಮವಾದ್ದೊಂದರ ಹುಡುಕಾಟ ನಮ್ಮ-ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನವ ಕುಲವು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ನಿಭಾಯಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೃಜನ ಶೀಲವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ಆಹಾರ-ವಸ್ತುಗಳ “ರೂಪಾಂತರಿಸುವ”

Read More