ಸಂದರ್ಶನ

FEATUREDLatestಸಂದರ್ಶನಸಾಧನಕೇರಿ

ಮೌಢ್ಯಮುಕ್ತ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಕ್ತಾ: ಎನ್. ಗಾಯತ್ರಿ/ ಮೈತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಚಾರವಾದಿ ನರೇಂದ್ರ ದಾಬೋಲ್ಕರ್ ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಮೂಢರ ಗುಂಪಿನವರ ಗುಂಡಿನಿಂದ ಹತರಾಗಿ ಇಂದಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಾದವು. ಇಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ ದಿನವನ್ನು “ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋವೃತ್ತಿ” ದಿನವನ್ನಾಗಿ

Read More
Latestಸಂದರ್ಶನಸಾಧನಕೇರಿ

ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯ : ಸುಮಂಗಲಾ

ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಗೀತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಡಾ. ಸುಮಂಗಲಾ ದಾಮೋದರನ್ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಸಂಗೀತ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಧಾರೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ

Read More