ಛಾ(ಮಾ)ಯಾ ಬಜಾರ್

Latestಛಾ(ಮಾ)ಯಾ ಬಜಾರ್

ಲೇ.. ಲೇ.. ಲೇ.. ಲಡಾಕ್‍ನಲ್ಲಿ ಲೀಲಾ

ಪ್ರಕೃತಿ ಪರ್ವತ ಪರಿಸರ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದ ಹೆಣ್ಣು ಲೀಲಾ ಅವರಿಗೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ಬೃಹತ್‍ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಗಲಿಗೇರಿಸಿ ಅವರು ಹೊರಟೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಲೀಲಾ

Read More
ಛಾ(ಮಾ)ಯಾ ಬಜಾರ್

ಚಿತ್ರ: ಸುಧೀಂದ್ರ ಭಟ್

Hitaishiniಹಿತೈಷಿಣಿ – ಮಹಿಳೆಯ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಳತಿ, ಸಮಾನತೆಯ ಸದಾಶಯದ ಸಂಗಾತಿ. ಮಹಿಳೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಣ ಹೆಜ್ಜೆ, ಇಂದಿನ ನಡೆ, ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಚಿಂತನೆ,

Read More