ಚಿತ್ರಾಂಗದೆ

Latestಚಿತ್ರಾಂಗದೆ

ಅನು ಪಾವಂಜೆ: ಜೀವನೋತ್ಸಾಹದ ಸೃಜನಶೀಲ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ

ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಂಪರಾಗತ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಮಹತ್ವ ಸಾರುವುದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರುವ ಅನು ಪಾವಂಜೆ ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪಾವಂಜೆ ಕಲಾವಿದರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕಲಾವಿದೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವೆನಿಸುವ ಮೈಸೂರು ಶೈಲಿ,

Read More
Latestಕಲಾಸಂಪದಚಿತ್ರಾಂಗದೆ

ಚಿತ್ರಾಂಗದೆ/  ಶಶಿಕಾಂತ್‌ ಧೋತ್ರೆ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೊಲ್ಲಾಪುರದ ಬಳಿಯ ಕಲಾವಿದ ಶಶಿಕಾಂತ ಧೋತ್ರೆ  ಏಕಲವ್ಯನಂತೆ ಕಲಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದವರು. ಮುಂಬಯಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೆ.ಜೆ.ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದೊರಕಿದ್ದರೂ ಬಡತನದಿಂದಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಲಾಗದೆ

Read More
Latestಕಲಾಸಂಪದಚಿತ್ರಾಂಗದೆ

ಬುದ್ಧ: ಪತ್ರಕರ್ತೆ ರೂಪಾ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿ

Hitaishiniಹಿತೈಷಿಣಿ – ಮಹಿಳೆಯ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಳತಿ, ಸಮಾನತೆಯ ಸದಾಶಯದ ಸಂಗಾತಿ. ಮಹಿಳೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಣ ಹೆಜ್ಜೆ, ಇಂದಿನ ನಡೆ, ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಚಿಂತನೆ,

Read More
Latestಕಲಾಸಂಪದಚಿತ್ರಾಂಗದೆ

ನಭಾ ಒಕ್ಕುಂದ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿ

Hitaishiniಹಿತೈಷಿಣಿ – ಮಹಿಳೆಯ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಳತಿ, ಸಮಾನತೆಯ ಸದಾಶಯದ ಸಂಗಾತಿ. ಮಹಿಳೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಣ ಹೆಜ್ಜೆ, ಇಂದಿನ ನಡೆ, ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಚಿಂತನೆ,

Read More
Latestಕಲಾಸಂಪದಚಿತ್ರಾಂಗದೆ

ಕಲ್ಲೇಶ್‌ ಕುಂಬಾರ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿ

Hitaishiniಹಿತೈಷಿಣಿ – ಮಹಿಳೆಯ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಳತಿ, ಸಮಾನತೆಯ ಸದಾಶಯದ ಸಂಗಾತಿ. ಮಹಿಳೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಣ ಹೆಜ್ಜೆ, ಇಂದಿನ ನಡೆ, ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಚಿಂತನೆ,

Read More
ಕಲಾಸಂಪದಚಿತ್ರಾಂಗದೆ

ಚಿತ್ರಾಂಗದೆ

ಧಾರವಾಡದ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಭಾ ಒಕ್ಕುಂದ ಯುವ ಕವಿಯಿತ್ರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದೆ ಕೂಡ. ಅವಳ ಕುಂಚದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕಲಾಕೃತಿ ಇದು. – ನಭಾ ಒಕ್ಕುಂದ

Read More
ಕಲಾಸಂಪದಚಿತ್ರಾಂಗದೆ

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿ

Hitaishiniಹಿತೈಷಿಣಿ – ಮಹಿಳೆಯ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಳತಿ, ಸಮಾನತೆಯ ಸದಾಶಯದ ಸಂಗಾತಿ. ಮಹಿಳೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಣ ಹೆಜ್ಜೆ, ಇಂದಿನ ನಡೆ, ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಚಿಂತನೆ,

Read More
ಕಲಾಸಂಪದಚಿತ್ರಾಂಗದೆ

ಕಲೆ: ಟಿ.ಎಸ್. ಜಯದೇವಣ್ಣ

Hitaishiniಹಿತೈಷಿಣಿ – ಮಹಿಳೆಯ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಳತಿ, ಸಮಾನತೆಯ ಸದಾಶಯದ ಸಂಗಾತಿ. ಮಹಿಳೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಣ ಹೆಜ್ಜೆ, ಇಂದಿನ ನಡೆ, ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಚಿಂತನೆ,

Read More