ಒಲವ ಚಡಪಡಿಕೆ –  ಸೈನಾಜ ಮುಲ್ತಾನಿ   

ಒಲವೇ …!

ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಣುವಿಗಿಂತಲೂ ಅಗಾಧ

ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನದು …

ಹೇಳು ನನ್ನ ಈ ಅಸಹಾಯಕತೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು…?

ಒಲ್ಲದ ಮನಸಿನಿಂದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ

ನೀಡುತ್ತಿರುವೆ…

ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆನಪುಗಳ ದಮನ

ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ…

ಏನು ಮಾಡಿದರು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ

ಅದೆಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿದೆ …

ಆ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ…

ಮರೆಯಲೆಂದು ಮಾಡಿದ ವ್ಯರ್ಥ ಯತ್ನಕೆ

ಸೋತು…

ಮರೆಯಲಾಗದೆ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಆ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು…

ನನ್ನದೇನು ಪ್ರಮಾದ ಹೇಳು ಒಲವೆ…?

ಮಗು ಮನಸಿಗೆ ನಿನ್ನೊಲವೆ ಜೋಗುಳವಂತೆ…

ನಯನಗಳೆ…

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ…

ಹೊಡೆಯದಿರಿ ಜೋರಾಗಿ…

ಕಂಬನಿಗಳಲಿ ಸುಂದರ ನೆನಪುಗಳ

ರಾಶಿಯೇ ಇದೆ…

ನಿಮ್ಮ ತಾಕಲಾಟದಿಂದ ಅವು ಕರಗದಿರಲಿ…

ಸೈನಾಜ ಮುಲ್ತಾನಿ

Hitaishini

ಹಿತೈಷಿಣಿ - ಮಹಿಳೆಯ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಳತಿ, ಸಮಾನತೆಯ ಸದಾಶಯದ ಸಂಗಾತಿ. ಮಹಿಳೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಣ ಹೆಜ್ಜೆ, ಇಂದಿನ ನಡೆ, ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಚಿಂತನೆ, ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು ಹಿತೈಷಿಣಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *